Політика конфіденційністі

Політика в області обробки та забезпечення безпеки персональних даних (далі - Політика) визначає порядок обробки та захисту персональних даних фізичних осіб (далі - користувачів), які розмістили свої персональні дані на сайті pharme.com.ua (далі - Сайт).

1. Загальні положення

1.1. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.2. Оскільки Сайт є засобом пошуку персоналу, інформація, опублікована Користувачами у відкритому доступі на Сайті, є доступною необмеженій кількості осіб. Сайт не несе відповідальності за збереження її конфіденційності і/або використання третіми особами.

1.3. Реєстрація Користувача на Сайті, розміщення резюме та/або іншу інформацію на Сайті, добровільно надає свою згоду на обробку персональних даних, які містяться в його Особистому кабінеті, резюме, повідомленнях та/або іншій інформації, зібраній та/або розміщуваній на Сайті та/або в інформації, яку він відсилає іншим Користувачам Сайту, і означає згоду Користувача з цією Політикою і умовами обробки його персональних даних. Користувач зобов'язаний утриматися від використання Сайту, якщо він не згоден з умовами Політики.

1.4. Користувач цим висловлює свою згоду з тим, що його персональні дані, зазначені ним у резюме і призначені для розміщення на Сайті, стають загальнодоступними, і можуть бути надані будь-якій третій особі, зареєстрованій на Сайті як роботодавець.

1.5. Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

1.6. Приймаючи дану угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Згода на обробку персональних даних діє безстроково і може бути відкликана Користувачем на підставі особистої заяви в порядку, передбаченому законом.

1.7. Сайт не провадить перевірку достовірності інформації, наданої Користувачами.

2. Обробка персональних даних

2.1. Користувач вільно, своєю волею і у власних інтересах надає свої персональні дані Сайту і дає Сайту згоду на їх обробку в зазначених цілях як з використанням засобів автоматизації, так і без їх використання.

2.2. Обробка персональних даних користувачів включає в себе: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.3. Сайт здійснює обробку, в тому числі збір та зберігання, тільки тих персональних даних Користувача, які необхідні йому для надання Користувачеві можливості використання Сайту на умовах, передбачених умовами і правилами користування Сайтом.

2.4. Персональні дані про Користувачів зберігаються відповідно до чинного законодавства.

3. Права і обов'язки Користувача як суб'єкта персональних даних

3.1. Самостійно вносити доповнення і зміни в персональну інформацію, розташовану в особистому кабінеті на Сайті.

3.2. Надавати персональні дані в обсязі.

3.3. Вказувати при реєстрації і використанні Сайту виключно свої власні достовірні персональні дані.

3.4. Самостійно відслідковувати і підтримувати актуальність зазначених їм персональних даних шляхом самостійного редагування інформації в своєму особистому кабінеті або, в разі неможливості здійснення зазначених дій, шляхом направлення відповідного звернення.