Правила та умови використання сайту

Сайт «pharme.com.ua», іменований надалі «Виконавець», надає будь-якій особі, іменованій надалі «Користувач», послуги з використання сайту Виконавця за допомогою надання сервісів і функціоналу сайту pharme.com.ua на наведених нижче умовах. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти вважається використання сайту pharme.com.ua.

1. Терміни та визначення

1.1. Сайт - вміст інтернет-сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою домену pharme.com.ua.

1.2. Користувач сайту - особа, яка переглядає сторінки Сайту і користується функціоналом Сайту за допомогою Інтернет-браузера.

1.3. Анонімний користувач - Користувач сайту, який не має Облікової інформації на Сайті.

1.4. Зареєстрований користувач - Користувач сайту, який має Облікову інформацію на Сайті.

1.5. Облікова інформація - логін і пароль для входу в Особистий кабінет на Сайті. В якості логіна використовується адреса електронної пошти, яка вказується Користувачем сайту при реєстрації на Сайті.

1.6. Здобувач - Зареєстрований користувач, який розміщує інформацію в Базі даних сайту з метою пошуку роботи.

1.7. Роботодавець - Зареєстрований користувач, який використовує інформацію, розміщену в Базі даних сайту Здобувачами, з метою пошуку персоналу.

1.8. База даних сайту - сукупність облікових записів Здобувачів і Роботодавців,  резюме Здобувачів, які перебувають в мережі інтернет за адресою домену pharme.com.ua.

1.9. Особистий кабінет - закрита частина сайту, куди Зареєстрований користувач потрапляє за допомогою введення своєї Облікової інформації і де він отримує доступ до публікації, редагування і видалення персональних та інших даних,  резюме, отримання та відправці повідомлень іншим Зареєстрованим користувачам, та до іншої інформації.

1.10. Персональні дані - дані, що містять будь-яку інформацію про Користувача сайту (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, сімейний стан, громадянство, освіта, адреса електронної пошти, номер телефону і будь-яка інша інформація, яку Користувач сайту вказує на свій розсуд).

1.11. Резюме - документ, що містить Персональні дані Здобувача.

2. Інформація

2.1. Сайт надає комплекс послуг з розміщення Резюме, сприяє встановленню контактів між Здобувачами і Роботодавцями.

2.2. Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з політикою конфіденційності та вказаними в ній цілями та умовами обробки його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. Користувач безумовно погоджується і визнає, що розміщуються ним на Сайті Персональні дані будуть загальнодоступними. Виконавець не несе відповідальності за збереження їх конфіденційності і/або використання третіми особами.

2.3. Термін розміщення Персональних даних на Сайті необмежений і визначається самостійно суб'єктом персональних даних (Зареєстрованим користувачем).

2.4. Відповідальність за зміст, достовірність інформації, що публікується інформації та наслідки її розміщення несе Користувач.

3. Обов'язки Користувача

3.1. Розміщувати повну, достовірну та ту, що відповідає дійсності, інформацію про себе або організацію, яку він представляє.

3.2. При реєстрації використовувати тільки свою особисту контактну інформацію (номер телефону, електронну пошту).

3.3. Не вводити в оману інших користувачів сайту, а також адміністрацію розміщенням свідомо неправдивої інформації. Не використовувати чуже прізвище, ім'я, по батькові і не представлятися від імені іншої особи або організації.

3.4. Не проводити несанкціоноване проникнення в будь-які компоненти сайту.

3.5. Чи не передавати іншим особам свій логін і пароль для доступу до захищених паролями розділів сайту.

3.6. Не використовувати для проникнення на захищені ділянки сайту чужий логін і пароль.

3.7. Не проводити реєстрацію декількох акаунтів.

3.8. Не використовувати функціонал Сайту для розміщення і поширення рекламних матеріалів, запрошень до використання сторонніх сайтів.

3.9. Не публікувати в Резюме образи, нецензурні слова та інші матеріали, які завдають шкоди Здобувачам, Роботодавцям або третім особам.

3.10. Не розміщувати інформацію, що порушує законодавство України і міжнародне законодавство.

3.11. Кожен Зареєстрований користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується від його імені, і за наслідки цього розміщення, у тому числі за відповідність її вимогам законодавства, дотримання авторських прав, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок), а також за дотримання прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням інформації на Сайті. Розміщуючи свої персональні дані на Сайті, Зареєстрований користувач усвідомлює і приймає всі можливі ризики, пов'язані з можливим використанням його персональних даних широким колом користувачів Сайту, а також третіми особами. У разі надходження претензій від третіх осіб відносно інформації, яку розмістив Зареєстрований користувач, Зареєстрований користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок провести врегулювання щодо вказаних претензій.

3.12. Зареєстрований користувач приймає зобов'язання використовувати функціонал Сайту у відповідності до правил і умов, які вказані на цій сторінці, а також чинними законами в цій області застосування.

4. Права Виконавця:

4.1. Змінювати Сайт на свій розсуд.

4.2. Редагувати, повністю або частково видаляти зі свого сервера будь-яку інформацію, яка з точки зору Виконавця є небажаною, завдає шкоди третім особам, порушує умови і правила, розміщені на цій сторінці без зазначення причини і без сповіщення Зареєстрованого користувача.

4.3. Обмежити доступ Користувача до Сайту в разі порушення умов і правил, розміщених на цій сторінці без зазначення причини і без сповіщення останнього.

4.4. Вносити технічні правки в розміщуваних матеріалах або видаляти їх на свій розсуд без попереднього повідомлення і пояснення причин.

4.5. Мати доступ і використовувати на власний розсуд будь-яку інформацію, яку залишає Зареєстрований користувач в процесі роботи з Сайтом.

4.6. Опублікувати посилання на Резюме, розміщені на Сайті, в сторонніх сервісах для збільшення кількості зацікавлених Роботодавців на Резюме. Скасування публікації здійснюється за запитом Здобувача.

4.7. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати, що виникли в зв'язку з використанням цього Сайту або неможливістю його використання.

4.8. Виконавець докладає всіх можливих зусиль для того, щоб уникнути несанкціонованого використання персональної інформації користувачів. Однак, Виконавець не несе відповідальності в разі, якщо витік даних стався через збої в обладнанні або програмному забезпеченні, які перебувають під контролем інших осіб, або в разі перебоїв в роботі сайту, пов'язаних з псуванням сайту іншими особами.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за наслідки проникнення в систему користувача, що використовує чужий логін і пароль доступу.

4.10. Виконавець не несе відповідальності за інформацію і зміст матеріалів, розміщених Користувачами.

4.11. Виконавець має право вносити зміни в вказану Угоду в односторонньому порядку. Користувач вважається проінформованим про змінені пункти умов і правил з моменту опублікування зміненого варіанту цієї Угоди на Сайті за адресою https://pharme.com.ua/conditions.